Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane
Hovudutval for opplæring vedtok 22. november fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane.Utgangspunktet for det nye reglementet er det nasjonale fråværsreglementet, som no er tilpassa fylket.
2016.11.23 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Ny heimeside
Facebookbilde
Ny heimeside er under arbeid. Inntil den nye sida er klar vil nyheiter bli å finne på skulen si facebook-side. Legg oss til på facebook og de kan følgje med på kva som skjer i kvardagen vår.
2016.11.08 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Framflyt - 19. januar 2017
Framflyt
Årets næringslivskonferanse nærmar seg. Vi får besøk av elevar frå Selje, Stadtlandet, Bremanger og Vågsøy Du vil etterkvart finne informasjon på nettsida til Framflyt, www.framflyt.no. Du kan og følgje Framflyt på instragram og facebook.
2016.11.08 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Informasjon om fråværsreglane
Det vart innført nye fråværsreglar for å få karakter i fag 1. august 2016. Politikarane i hovudutval for opplæring har gjort vedtak som skil seg frå dei nye reglane, og vil ha eit møte med kunnskapsministeren. Fram til dette gjeld reglane frå 1. august.
2016.09.27 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Middag på Kraftstasjonen
Torsdag ettermiddag var elevar og lærarar frå 1TAA og 1STA på middag på Kraftstasjonen. Her var det i tillegg til nydeleg mat, song, korte taler og quiz. Det blei ei veldig sosial og fin stund.
2016.09.20 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Informasjon om nye fråværsreglar
Det vart innført nye fråværsreglar for å få karakter i fag frå 1. august 2016.Politikarane i hovudutval for opplæring i Sogn og Fjordane har gjort vedtak som skil seg frå dei nye reglane. Dette skal opp att til politisk handsaming 27. september. Fram til dette gjeld reglane frå 1. august.
2016.09.12 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Gjeldande fråværsreglement
udir logo
Fra 1. august 2016 er det fråværsgrense i dei vidaregående skulane. Hensikta er å motivere elevane til jamn innsats, og å forhindre skulk.
Opplæringsutvalet i Sogn og Fjordane vil handsame denne saka på nytt. Vi må forholde oss til utdanningsdirektoratet sitt rundskriv for praktisering av dei nye fråværsreglane.
2016.09.05 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Ledige stillingar ved Måløy vidaregåande skule
mvs .logo midtstilt
Vi har ledige følgjande stillingar :
Utviklingsleiar, avdelingsleiar, undervisningsstilling i maritime og tekniske fag, og undervisningsstilling i norsk.
Søknad skal sendast elektronisk via link på www.sfj.no under ledige stillingar. Her finn du og fullstendig utlysingstekst.
2016.08.11 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Velkomen til eit nytt skuleår!
Back to school
Vi ynskjer gamle og nye elevar velkomne til skuleåret 2016/2017 .

Første skuledag er måndag 15. august.
Oppmøte kl. 0830 i samfunnshallen.
2016.08.09 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Inntak til skuleåret 2016/2017
8. august tek vi over inntaket.
Ev. spørsmål før 8. august, må rettast til opptakskontoret på tlf. 57638000.
2016.08.03 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Søknad om skuleskyss
Alle elevar, både nye og gamle, skal kvart år søkje om skuleskyss dersom avstanden mellom heim og skule er 6 km eller meir. Du som allereie har fått skuleskysskort i vidaregåande skal bruke dette til hausten, men du må likevel søkje om skuleskyss.
2016.08.03 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Ny rektor ved Måløy vgs
Aasta N R
Åsta Navelsaker Røed er tilsett som rektor ved Måløy vidaregåande skule. Ho tek til i stillinga 1. august 2016.
2016.07.08 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
God sommar!
Sol
Vi ønskjer elevar, foresatte og samarbeidspartnarar ein riktig god sommarferie. Avganselevane ønskjer vi lykke til med vidare skulegang og karriere.

Inntaket til skuleåret 2016/17 sendast ut på sms 5. juli. med svarfrist 14. juli. 8. august tek skulane over inntaket.

1. skuledag etter ferien er 15. august.
2016.06.18 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Fiskeri og akvakultur ved Måløy vidaregåande skule
Måndag 7. og tysdag 8. mars var team Naturbruk ved Måløy vidaregåande skule så heldige å få besøk av elevar frå Selje, Vågsøy og Gloppen ungdomsskule. Dei fekk eit innblikk i kva det vil seie å vere elev ved Måløy vgs, Naturbruk blå line.
2016.03.11 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Kurs for våre elevar på Helse oppvekst og Barne- og ungdomsarbeider
Fiskesprell
Tysdag 23. februar hadde vi Fiskesprellkurs med Gry Tokvam. Fiskesprell er eit nasjonalt kosthaldprogram som har som mål å auke sjømatkonsumet blant born og unge.
2016.03.02 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
MÅLØY VIDAREGÅANDE SKULE, EIN SKULE MED EIT BREIDT TILBOD
Måløy
Elevtilbodet på yrkesfag ved Måløy Vidaregåande Skule vert kjenneteikna av ei utval av utdanningsretningar som tek i vare tradisjonane og oppfordrar til den nyskapinga som kystsamfunna i Sogn og Fjordane er tufta på og skal bygge framtida på.
2016.02.25 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Ledig stilling
Vi har ledig stilling som driftsteknikar (vaktmeister) frå 01.04.16, med søknadsfrist 14.02.16. For meir info les her.
2016.02.02 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Søknad til vidaregåande opplæring skuleåret 2016-2017
Vigo1
Søknadsfristen for søknad til vidaregåande opplæring er 1. mars.
Du kan no søkje vidaregåande opplæring på vigo.no.
2016.01.05 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
God jul og godt nytt år !
god jul
Vi takkar for godt samarbeid i 2015, og ynskjer elevar, samarbeidspartnarar og tilsette ved Måløy vidaregåande skule ei riktig god jul og eit godt nytt år !
Første skuledag etter juleferien vert 4. januar.
2015.12.18 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Facebook
Facebookbilde
Følg oss gjerne på facebook, der deler vi nyhende og bilete frå kvardagen ved skulen vår.
2015.12.11 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Open skule 7. og 8. november.

I høve den tragiske trafikkulykka der to av elevane våre omkom blir det open skule laurdag 07.11 frå kl 13.00. Skulen er open for alle som ønskjer det. Ressurspersonar vil vere til stades for oppfølging.Det blir og open skule søndag frå kl 18.00 og utover.

2015.11.06 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Hospitering 26. og 27. oktober 2015
Vilbli
Vi ynskjer årets 10. klassingar velkomne til Måløy vgs på hospitering. Program for dagen vil variere på dei ulike programområda. Sjekk programmet, da du der vil finne informasjon om ev. utstyr du treng til dei ulike dagane.
2015.10.22 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Kontaktinformasjon
info

Måløy vidaregåande skule : tlf nr. 57 63 79 00
Sikkerheitssenteret: tlf.nr. 97 11 99 99
Fagskulen i Sogn og Fj., maritim avdeling Måløy: tlf. nr. 41 53 06 90
2015.09.11 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Valmåling
Valg info
Klassa som har sosialkunnskap har gjennomført ei spørjeundersøking i samband med valtorget og skuledebatten. Dei ønska å finne ut om valtorget og debatten hadde innverknad på kva elevane ville ha stemt på.
2015.08.26 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Tidsplan for ordinært inntak, skuleåret 2015/16
Vigo1
07. juli, melding blir sendt til alle søkjarane - første inntak
15. juli, svarfrist første inntak
31. juli, melding om andre inntak med svarfrist 05. august.
10. aug., skulane tek over inntaket
2015.06.15 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Elev-pc kan bestillast allereie no
pc’er
Skal du byrje på vidaregåande skule til hausten?
Då treng du ei berbar datamaskin frå første skuledag. For å få maskina til skulestart, må du bestille den innan 3. juli.
2015.06.15 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
TIP på bedriftsbesøk
1tpa 2015 16
10. juni var Vg1-elevane på Teknikk og industriell produksjon (TPA og TPB) vore på bedriftsbesøk på Eid hos Vest Auto og Statens vegvesen. Dette var ein inspirerande dag for både elevar og lærarar.
2015.06.10 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Ekskursjon til Bremuseet
1 STA har vært på geografi-ekskursjon til Bremuseet i Fjærland. Vêret var godt, og dei hadde ein kjekk og lærerik tur. Elevane fekk sett museet si flotte interaktive utstilling og hadde ein guida tur i området for å sjå på landskap forma av isen. Liten tvil om at vi bur i Norges flottaste og mest interessante fylke!
2015.06.10 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
2STA på besøk med LocalHost
Localhostlogony
Elevar frå 2STA besøkte i dag bedrifta LocalHost der dei fekk møte adm.direktør Sindre Kvalheim. Han helt eit foredrag om LocalHost og mange av dei andre bedriftene som er i Vågsøy. Elevane går Vg2 studiespesialisering og har økonomistyring på timeplanen.
2015.05.28 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Kjekt besøk frå Skavøypoll barnehage
Tidleg i mai hadde vg2 barne- og ungdomsarbeidarfag besøk av 19 ivrige, nysgjerrige og glade barn med personale frå Skavøypoll barnehage.
2015.05.28 av Inger Vedvik Nygård [Les meir...]
Google søk:
Finn nettbanken din :
Film

Film om Måløy vgs